Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 

Maqa Baratoota Oromoo  Ajeefaman, Mada’aan fi qabamani hidhaman

Gabasa Finfinnee

 Oromoo hundi kara hunda, biyya hunda keessati, Enyuuma Oromoof falalmacha jirtan galata qabduu. Haawwasi Oromoo biyya keessa dhigga isaa dhangalasa jiru amalee qabsoo ittti fufee jira. Hata’uu malee TPLF/OPDOn Araara jeechun bakka hundati uumataa waltii wamuun soba gara hin qabnen uumataa burjajeessa jirtu. Fakeenyaf Obbo Muktari Kadiri Baratooni University hunda barumsa egalan jiru, rakko tokko iyuu hin jiru jeechun soba dhugaa hin fakanee media irrati ibsee jira, haqii jiru garuu baratooni Oromoo university hunda keessa qabamani hidhama jiru, haaluma kanan University Ambo,  Wellaga, Finfinnee, Madawalabu, Haromaya, Diredawa, Jimma keessa Oromo waan ta’aanfi qoofa hidhama jiru. Amma baratoota universiitii wallaga keesssa qabanii hidhaa jiruu, akkasuma illee federaalin kaampaasii keesssaa guute jira jeechun baratoon iyyacha jiru.

 Baratoon Ogbaruu Oromoo guddisuuf Kitaba Afaan Oromoon baraseen akka diinati ilaalamuun utu dhagga tokko hin darbiin, utuu yakka tokko hin dalagiin Oromummaa isaanti yakama jiru. Nami Harka fi harkati utuu yakka hin dalagiin mana isaati ykn University keessa baratoota naggna qabaman hidhamun jeequmsaa kan ni babalisa malee hin qabaneesuu. Kanaafu Haawwasii Oromoo biyya keessa fi biyya ala jiru Ijoole baratoota hidhama jirtu irrati caalisuu hin qabu.

Kara birra Obbo Abba Dula Gamadaa L/Wallaga keessa adeeme Godiina Adda Oromiyya Finfinneeti dabaluuf karoori tokko iyuu hin jiru jeedhe soba jira. Abban Dula Afanyyii Paarlamaa Federla ta’ee utuu jiru lafi Oromiyya Heera Federalan Dangeefame Oromiyyan Wagga 23 gutuu  irrati invest goodha ture ni fudhana jeechun Heera federala diigu ta’uu isaa Abban Dula Gamada dagachuu hin qabu ture. Godiin Adda Oromiyya Oromiyya jalati Misooma adeemsisuu fi Maaster Plan mataa ishee qoophefachuu waanti dhorkuu hin jiru. Gochaa fi Jeechoota Ittiananan Kantiiba Finfinee (Abbawu Sitota) fi Matwos Asfaw) jeequmsaf sababi kan ta’aan utuu jiran, ijoole Oromoo lafa isaanif mirga isaanif kara nagga falmatan Ajeesun, hidhuun dararuun dirqisan gudeedun Waraana fi Polisin Federalan raawwatama jiru Obbo Mukatar Kadiiri dhabisisuu qaba ture, ini garuu yakkamtoota Lubu nama 100 baleessan dhisee ijoole Oromoo yakkun isaa yakka yakka caluudha. 

Adee Damiti Hambisa fi Aster Mamoo  Ijoole Oromoo dhiigi dhagla’ee akka hadhaa Oromoo tokkoti gaduuf dhisun isaani, Dubartoota Oromoo hunda birrati gaafi gudda kasee jira, Immaani Dubartota Oromoo maliif akka Adee Aster Mamooti hin dhaga’amnee gaafi ta’ee jira, Adee Aster ilee Hadha ijoole tatee dhala Oromoof gaduu dhisun ishee maliif?; Adee Damitu Hambisa Finfinnee keessatii Afaan Oromoon yoo mani barumsa banamee lammin birronsi nuf habanamu jeedhani Finfinnee waan gafatanif dhifnee jeechun waan hin fakane deebsani jiru. Keesuman mana dhufee moo wara manatuu mana isaan irrati mirga qaba? OPDO TPLF dura dhabatan fi falmachuu waan dadhabanf uumata isaa danda’anti boba’uu egalan.

Yakkamtoon enyuu?

  1. Heera Federala Ethiopia danga Oromiyya heeran mirkanayee cabsuun, muran fudhachuuf wara seera qoophese jeequmsaf sababa ta’etu yaakama dha.
  2. Walgayii Adamaa irrati gaafi haqa Miseensoon OPDO dhiyeessanf “jalatansi jibitansi Finfnnee jala galuun Godiina Adda Oromiyya hin oluu” jeedhan Uumataa Oromoo tufachudha namii deebisee Obbo Abbawu Sitota, Matwos Asfaw, kkf Jeequmsa kanaaf kan gaafataman dha
  3. Hiiriira Baratooni Oromoo goodhan fi gaafi mirga deebisu mana Rasassan rukutuun rakko kana wara hameesetu itti gafatamuu qaba.
  4. Hara iyuu tanan Motummaan furmata kara nagga barbaduu dhisee baratoota Oromoo qaroo ta’aan guree mana hidhatii naquun rakko kana caalatii babalisu waan ta’uuf Baratooni hidhama atatman gadii dhifaùmuu qabu.

Baratooni Oromoo yakka tokko malee Ajeefaman, Mada’aan fi qabamani hidhaman maqan isaa akka kana gadii jiruuf kan maqan isiin nu hin geenye Aannanee Oromiyya keessa hidhama jira heedu ta’uu isaan hubanchisa Oromoon biyya Adunya irra jirtan Mootummaa biyya jirtati, Europa Union fi Mootummata Gamtomantii akka iyyatanfi isiin gaafana.

Partial List of arrested Students from Addis Ababa University May 11, 2014
1. Abebe gadafa

2 .Lataa Olani
3 .Alamayo Taye

4. Melaku Girma
5. Gaddisaa dabalee

6.  Mulata Eliyas
7. Gamada Dhidhita

8.  Nigusie Gammada
9. Gudata Wakne

10. Nigusie Yoosef
11. Guddina

12. Sisay Safara
13. Indalu Yigezu

14. Taye Teshome
15. Jabessa ekele

16. Teshome Ararsa
17. Jamal Usman

18. Waqo Roba
19 Jilo Kamew

 20 Yaatanii Utukan
21 Kebede Guddata

May 11, 2014 Arrestees from different universities in Oromia

No Name Department Institute Name
1.  Abebe Taddese Political Science Addis Ababa University
2.  Chala Dirriba Dirre Dawa University
3.  Lencho Electrical & Computer Engineering Adama University
4 . Fawaz Ahmed Usman Mechanical Engneering Adama University
5 . Obsa Jawar Management Adama University

Partial list of Oromos killed by Agazi Armed Force of the Federal Government
NAME SEX Birth Place Occupation Academic institution Place of execution
1.  Ababa Kumsa M student Wallaga 
2.  Abdii Kamaal M student and Krate Trainer Gudar Gudar
3 . Abdiisaa Guutuu M 9 years old teenager - Gudar
4.  Abdiisaa Fiixee Bussinessman Gudar
5 . Abdisa Nagasa M student Wallaga 
6 . Alamnee Bayisa Tashoomee M 9th grade Ambo Ambo
7 . Alamayyoo Hirphasaa M 9th grade Ambo Ambo
8.  Alemaayyoo Urgeessaa M Farmer Gudar Gudar
9.  Baayisaa Soorii M 
10 Biikkolee Dinqaa M 
11 Biqilaa Belay M Merchant - Ambo
12 Bultii Yaadasaa M Jibaat Techinical student Shanaan
13 Darejjee M Kebele Milisha - Ijaajjii
14 Falmata Bayecha M Medicine 5th year Jimma Jimma
15 Galana Adaba M Governance 3rd year Jimma Jimma
16 Getachew Darajie M Governence 3rd year Jimmaa Jimma
17 Geetahuun Jiraataa M Junior Secondary school Gudar Gudar
18 Geetuu Urgeessaa M student Ambo
19 Gexe Tafari F student Wollega 
20 Gurmuu Damxoo M Junior Secondary school Gudar Gudar
21 Gosomsaa Baayisaa M Farmer - Ambo
22 Haacaaluu Jaagamaa M Jibaat Shanaan
23 Husen Umar M Uni student Jimmaa Jimma
24 Indaalee Dessaalenyi M Ambo Diplom holder, Bajaji driver Ambo Ambo, 01 Kebele
25 Indaalee Lammeessaa M 9th grade student Ambo Ambo
26 Isra’el Habtamu M Uni student Jimma Jimma
27 Kebbedee Boranaa M Ambo
28 Kumalaa Guddisa M Tikur Incini 10th grade Gudar Gudar
29 Maammush Gaaddiisaa M Busssinessman - Gudar
30 Mammush Guutuu M 11 years old teenager - Gudar
31 Naasir Tamaam M Driver Gudar
32 Nagaasaa Lameessaa M Farmer oromo elder of 80 years old Ambo
33 Olmaan Biinagdee M Ganjii Gooree Farmer, 75 years Oromo elder - Ambo
34 Taddasee Gashuu M Waddeessaa,Ambo

35. Liibaan Machaa J.S.School Ambo Ambo
36 Tashome Dawit M Uni student Wallaga 
37 Zabana Barasa M Governance 3rd year Jimma Jimma

Partial list of injured or wounded protestors
NAME sex Occupation Academic institution Region Date
1 Abrhaam Suufaa M 12th grade student Ambo Ambo 
2 Balaayi Kuusaa M Midaa Qanyii Ambo 01.05.2014
3 Baayisaa Obsaa M Midaa Qanyii Ambo 01.05.2014
4 Baqalee Itichaa M 
5 Bitamaa Baayisaa M 7th grade Ambo Ambo 
6 Darrasaa Ayyaanaa M Midaa Qanyii Ambo 01.05.2014
7 Geetuu warquu Ambo 
8 Gonfaa Mul’isaa M Bajajii driver Ambo 
9 Kasaahun Aseffaa M Ambo 
10 Miidhaksaa ijiguu M Bussinesman Ambo 
11 Misgaanaa Mammuyyee Ambo 
12 Roobee Beenyaa M Ambo 
13 Shallamaa Caalasaaa M High School student Midaa Qanyii Ambo 
14 Shantamaa Qanaa’aa M Ambo 
15 Sintaayoo Mirreessaa F 5th grade student Addis ketema, Ambo 
16 Taaddalaa Tsagaayee M 9th grade student Ambo High School Ambo 
17 Warquu ijjiguu M Bussinesman - Ambo 
18 Zarihuun Urgeessaa M Ambo


Partial list of indiscriminately arrested or kidnapped and detained protestors
Below is the list of some of the estimated 50,000 Oromos picked up and detained from different towns in West Showa Z0ne:

Name Sex Occupation Place arrested
1 Ababaa Moosisaa M Tikur Incini
2 Alamayyoo Irreessoo M Was ONC Elected member of Oromia regional in 2005 Ambo
3 Ashannaafii Buusaa M 12th grade student Ambo
4 Agidoo Waqjiraa M Midaa Qanyii high school Ambo
5 Ayyaantuu Dagaagaa F Merchant of cultural dresses Ambo
6 Baqqaluu Gidaada F Ambo
7 Baayiluu Mallasaa M Gudar School Gudar
8 Bilisee Indaaluu F High school student Midaa Qanyii
9 Biraanuu Addunyaa M High school student Tikur Incini
10 Burgudee Araarsaa F Highschool student Ambo
11 Caalchisaa Aanaa M Preacher Midaa Qanyii
12 Caalaa Baayisaa M With his 5-family member Ambo
13 Camadaa Jaalataa M Farmer Midaa Qanyii
14 Dagguu Takkaa M Elementary J.S. School, 8th grade Addis Ketama-Ambo
15 Dammee Taddasaa F Ambo
16 Dararaa Galataa M High school Student Midaa Qanyii
17 Darrasaa Guutataa M Farmer Midaa Qanyii
18 Dawuti Raggaasaa M 9th grade student Liiban Maccaa Ambo
19 Dheeressaa Tarfaa M Bussinessman Gudar
20 Dhibbaa Tutishaa M Assistant driver Ambo
21 Gadaa M Ambo uni student Ambo
22 Gechoo Dandanaa M High school student Midaa Qanyii
23 Getaachoo dandanaa M Businessman Gudar
24 Goobanaa Abarraa M High school student Midaa Qanyii
25 Goobanaa Tolasaa M Tikur Incinni
26 Gonfaa Dhaabaa M Bussinessman Ambo
27 Gudinaa Abarraa M High school student Midaa Qanyii
28 Iddeessaa Magarsaa M Chairperson for Waqqeffata for Ambo area Amboo
29 Lachiisaa Fufaa M Tikur Incinni
30 Lateeraa shallamoo M Tikur Incinni
31 Mallasaa Kabbadaa M Bussinessman Ambo
32 Mootummaa Tasfaayee M Tikur Incinni
33 Nagarii Dhaabaa M Ambo
34 Qanaa’aa Chuuchee M Employee of KFO Ambo
35 Salamoon Dhaabaa M 11th grade student Ambo
36 Shallamaa caalaa M Gudar
37 Shallamaa Caalasaaa M High School Student Midaa Qanyii
38 Shallamaa Diroo High School Student Midaa Qanyii
39 Taaddasaa Misgaanaa M Tikur Incinni
40 Taamiruu Caalsisaa M Tikur Incinni
41 Tammiree Caalaa Employee of youth and Sport commission Caliyaa Geedoo
42 Tamasgeen Abarraa M Bussinessman Ambo
43 Tasfayee Daksiisaa M High School Student Midaa Qanyii
44 Tolaa Geeddafaa M High School Student Midaa qanyii
45 Wabii Xilaahuun M Ambo university 3rd year Ambo

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved