FEW OF THE  JAILED AND MURDERED OROMO FROM 
        Location       July,2006
Name Sex Age Education Sub-region Region Prison Status Remarks      >>
Diriirsaa Qajeelaa M   3rd year Meqelee Tigirayi Meqelee   sustained kidney injury due to severe beating by tigreans+police      >>
Hajii Abdoo M   University   A.A     Wore T-shirt with OLF logo & kidnapped,where about unknown      >>
Abdoo Biiftuu M   Grade 8         demanded right,obliged to pay 425 Birr to continue schooling      >>
Xaahir Waliyyii  M   Grade 8         demanded right, obliged to pay 300 Birr to continue schooling      >>
Sulxaan Amaan  M   Grade 8         demanded right, obliged to pay 850 Birr to continue schooling      >>
Umar Barandaa Tisee M   Grade 8         demanded right, obiged to pay 300 Birr to continue schooling      >>
Jamaal Litoo Irreessaa M   Grade 8         demanded right, obliged to pay 200 Birr to continue schooling      >>
Sulxaan Galgaluu M   Grade 8         demanded right, obliged to pay 200 Birr to continue schooling      >>
Daawid Baddaa  M   Grade 8         demanded right, obliged to pay 750 Birr to continue schooling      >>
Xaahi Nuuree M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 250 Birr to continue schooling      >>
Suleeymaan Nuuree  M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 250 Birr to continue schooling      >>
Bakar Kadiir Nuuree M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 500 Birr to continue schooling      >>
Saadiq Kajjaa Guyyee M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 300 Birr to continue schooling      >>
Amaan Kadiir Nuuree M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 200 Birr to continue schooling      >>
Qamaroo Abbaa  M   Grade 5         demanded right, obliged to pay 400 Birr to continue schooling      >>
Ibiraahim Amaan M   Grade 5         demanded  right, obliged to pay 500 Birr to continue schooling      >>
Muktaar Abbaa Tasidaa M   Grade 5         demanded  right, obliged to pay 400 Birr to continue schooling      >>
Nuroo Galgaluu M   Grade 5         demanded  right, obliged to pay 200 Birr to continue schooling      >>
Ashiim Fatoo Gishaa M   Grade 5         demanded  right, obliged to pay 200 Birr to continue schooling      >>
Husseen Muhaammad Jiloo M     Ginghiir(Baalee) Oromiyaa     Summarily executed      >>
Baay'isaa Toleeraa M   University A.A univresity Oromiyaa     Kidnapped and where about unknown      >>
Feeruuzaa Usmaan Alii F     Asaboot(w. Har. Oromiyaa     alleged burning of OPDO flag,tortured      >>
Samiiraa Abdallaa F   Pupil Dirree Dawwaa Oromiyaa     beaten and sustained tooth breakage      >>
Samaraa Abiraahim F     Dirree Dawwaa Oromiyaa   Comm.mem. beaten      >>
Najiib A|Jihaad M   Pupil Sarboo(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   wore T-shirt with oromoo martyr logos,jailed &tortured to coma      >>
Xahaa A|Fiixaa M   Pupil Sarboo(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   wore T-shirt with oromoo martyr logos,jailed &tortured to coma      >>
Abduraaham A|Biyyaa M   Pupil Sarboo(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   wore T-shirt with oromoo martyr logos,jailed &tortured to coma      >>
Seefuu M   Pupil Sarboo(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   wore T-shirt with oromoo martyr logos,jailed &tortured to coma      >>
Ahimaaddiin A|Jabal M   Pupil Sarboo(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   wore T-shirt with oromoo martyr logos,jailed &tortured to coma      >>
Asafaa Tashoomee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded oromoo right      >>
Solomon Kabbadaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Shifarraa Tolchaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Kabaddaa Alamuu M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Daamxoo Nagaasaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Mogos Habtaamuu M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tolaa Beekaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Gaarradoo Tashoomaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tasfaayee Taaddasaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Solomon Taayee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tasfaayee Ayyalaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Mangistuu Balaachoo M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Bayyanaa Mokkonon M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Se'ifuu Margaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Jimaa Haayilee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Girmaa Demisee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Caalaa Taaddasaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Damaqaa Haayilee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tolasaa Abarraa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Geetuu Abarraa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Ayyalaa Giddisaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Gindoo Mengistuu M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Alamuu Sanbatoo M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Katamaa Abarraa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Baay'isaa Abarraa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Agarii Jimmaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tasfaayee Fayyisaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Darajjee Solomon M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Nigusee Tolchaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Kaffalaa Margaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tulluu Araddoo M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Fayyisaa Tolasaa M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Ayyalaaa dajanee M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Tolchaa Adinoo M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Taayee Balachoo M     Abootee(N. Sha.)     Oromiyaa   Fiichee   demanded the right of the oromoo people      >>
Durbee Warqee F     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Sinqee F     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Dirribaa Caalaa M     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Didhaa Birahaanuu M     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Solomon M     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Zinaabuu M     Buraayyuu(W.Sh.) Oromiyaa Buraayyuu   demanded the right of the oromoo people      >>
Dajanee Abarraa Gaaddisaa M     Jalduu(W.Sha.) Oromiyaa Jalduu Comm.mem. demanded their right      >>
Dinquu Bashanaa M     Jalduu(W.Sha.) Oromiyaa Jalduu Comm.mem. demanded their right      >>
Tasfaayee Bookaa M     Jalduu(W.Sha.) Oromiyaa Jalduu Comm.mem. demanded their right      >>
Leellisaa Zamaduu M     Jalduu(W.Sha.) Oromiyaa Jalduu Comm.mem. demanded their right      >>
Geetaachoo Kenne M     A.A   A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Solomon Boggaalaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Ol'anaa Dureessaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Baqqalaa Irgaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Tasfaayee Fufaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Taammanaa Gammadaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Addisuu Goobanaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Tsegaayee Goobanaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Tashoomaa Leellisaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Ashenaafii M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Taaddasaa Beekaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Tasfaayee Beekaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Baqqalaa Beekaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & he has been tortured        >>
Girmaa Beekaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence &tortured in Amboo      >>
Baqqalaa Urgaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & has been tortured      >>
Daawwit Urgaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & paralysis of upper arm      >>
Shewwaayee Urgaa F     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & tortured in Amboo      >>
Warquu Fayyeeraa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & has been tortured      >>
Zambaabaa Fayyeeraa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & tortured in Amboo      >>
Galataa Kafanee M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & has been tortured      >>
Gammachuu Kafanee M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & has been tortured      >>
Guddataa Shuubee M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & sustained ear injury      >>
Laaqewu G\Tsaadiq M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & broken upper arm      >>
Asfaawu Waltajjii M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & sustained ear injury      >>
Likkaasaa Leenjisaa M     A.A A.A Karchallee denied bail under detention alleged instigation of violence & sustainedkidney injury      >>
Alelinyi Darajjee M   Meq.Univ Meqelee Tigrai Meqelee jailed Seriously beaten by Meqelee community      >>
Takkaalenyi Nuuraa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai Meqelee jailed Seriously beaten by Meqelee community      >>
Wosen Daamxewu M   Meq.Univ Meqelee Tigrai Meqelee jailed Seriously beaten by Meqelee community &tortured in prison      >>
Eliyaas Guksaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai Meqelee jailed Seriously beaten by Meqelee community      >>
Siisayi Sabbooqaa M   High Sch. Sabataa(W.Sh.) Oromiyaa Sabataa Jailed under detention for alleged instigation of violence      >>
Dajanee Baqqalaa M   High Sch. Sabataa(W.Sh.) Oromiyaa Sabataa jailed Severe neck injury due to torture in prison      >>
Meeroon Geetinnat F   High Sch. Sabataa(W.Sh.) Oromiyaa Sabataa jailed under detention for alleged instigation of violence      >>
Yaadasaa Kennaa M M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Kaasaa Kumarraa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Duulaa Dabalaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Caalaa Hordofaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Xibabuu Mokkonnon M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Taaffasaa Baqqalaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Baahiruu Kabbadaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Kumsaa Margaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Moluu Diimaa M   Meq.Univ Meqelee Tigrai     severely injured due to beating & unable to eat      >>
Gabbitaa Tufaa M     Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo   Shot on head by Agaazii & still beeing tortured in prison      >>
Abdallaa Sangaantaa M     Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo   Shot by Agaazii & still beeing tortured in prison      >>
Hirphoo Irroo M     Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo court president detained and tortured for alleged beeing OLF member      >>
Caalaa Tashoomaa M     Baddallee(Illuba Oromiyaa Baddallee civil servant tortured for alleged agitation of students      >>
Malkaamuu Taammiruu M   High Sch. Baddallee(Illuba Oromiyaa     Where about unknown      >>
Yooseef Yonaas M   High Sch. Baddallee(Illuba Oromiyaa     Where about unknown      >>
Alamuu Raggaasaa M   High Sch. Baddallee(Illuba Oromiyaa     Where about unknown      >>
Saalassib Ayinaalem M   High Sch. Baddallee(Illuba Oromiyaa     Where about unknown      >>
Jibril M   High Sch. Baddallee(Illuba Oromiyaa     Where about unknown      >>
Shaballii Woshee M     Saguree(Arsii) Oromiyaa   Student Seriously tortured & expelled from Adama Teacher Training College      >>
Nadhii Hajii M     Gimbii(W.Walle) Oromiyaa     Where about unknown      >>
Lalisee Taaddasaa F     Gimbii(W.Walle) Oromiyaa     Where about unknown      >>
Jaafar Mitikkuu M     Gimbii(W.Walle) Oromiyaa     Where about unknown      >>
Miliyoon M     Gimbii(W.Walle) Oromiyaa     Where about unknown      >>
Ashaagiree M     Gimbii(W.Walle) Oromiyaa     Where about unknown      >>
Geetuu Galgaa M     Kofalee(Arsii) Oromiyaa     Seriously injured due to torture      >>
Barakat Yohaanis M     Kofalee(Arsii) Oromiyaa     Seriously injured due to torture      >>
Muusaa Washaa M     Kofalee(Arsii) Oromiyaa     Seriously injured due to torture      >>
Firoomsaa Baalchaa M 17 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Soolii Kadiir M 19 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Usmaa'el Husseen M 18 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Abdallaa   M 18 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Abbaas Sayid M 20 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Darajjee Tasfaayee M 16 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Mahaammad Shifaa M 15 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Guddinaa Taammiruu M 16 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Firaa'ol Tsegaayee M 17 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Oromiyaa Haayilee   17 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Yonaas Taaraqenyi M 16 Biiftuu sch. Gimbii(W.Walle) Oromiyaa   pupil&expelled demand the right of oromoo people      >>
Kaliil Izaadin M   High Sch. Hurrumuu(Ilubba. Oromiyaa Hurrumuu jailed demand the right of oromoo people & tortured      >>
Hajiibuu Saafii M   High Sch. Hurrumuu(Ilubba. Oromiyaa Hurrumuu jailed demand the right of oromoo people & tortured      >>
Taaraqeny M   High Sch. Hurrumuu(Ilubba. Oromiyaa Hurrumuu jailed demand the right of oromoo people & tortured      >>
Adam Saafawoo M 15 Ajjee Sch. Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo pupil shot on abdomen      >>
Raamatoo Hayyisoo M 17 Ajjee Sch. Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo pupil shot on hand      >>
Daadhii Qalloo M 16 Ajjee Sch. Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo pupil broken bones      >>
Sa'aadaa Ahimed F 14 Ajjee Sch. Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo pupil shot on head        >>
Dastaa Goobanaa M 15 Ajjee Sch. Siraaroo(Arsii) Oromiyaa Siraaroo pupil shot on back of head & one eye beeing blind      >>
Isheettuu M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Sorsoo Iddeesoo M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Amaan Abdallaa M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Amaan Kadiir   M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Bariisoo Bayyanaa M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Mohaammad Amaan M     Baatuu(S. Shaw) Oromiyaa Baatuu Comm.mem. under detention for they demand their right      >>
Idiriis A\Garoo M     Jimmaa Oromiyaa Jimmaa   under detention for they demand their right      >>
Hayidar Mohaammad   M     Jimmaa Oromiyaa Jimmaa   under detention for they demand their right      >>
Najiif A\Jihaad M     Jimmaa Oromiyaa Jimmaa   under detention for they demand their right      >>
Abdallaa A\Garoo M     Jimmaa Oromiyaa Jimmaa   under detention for they demand their right      >>
Jamaal Immiyyuu M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Roobaa Immiyyuu M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Jamaal Jaarsoo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Gammadaa Husseen M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Kaliil Jeyilaan  M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Husseen Abdallaa M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Shamsadiin Muhaammad M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Jamaal Waatichaa M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Abduraahimaan Kadiir M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Muhaammad Jiloo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Baamud Kojii M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Gammadaa Kadiir M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Gazzal Ayyaanoo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Xaahir Tukulii M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Ahimad Turaa M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
A\Qaadir Jullee M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Abdurroo Goobanaa M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil under detention for they demand their right      >>
Jamaal Jawwaaroo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa Guard of sch.      >>
Jeyilaan Battisoo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil        >>
Turaa Bakaree M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil demanded the right of the oromoo people      >>
Shiimellis Ganamoo M     Gadab Asa(Arsii) Oromiyaa Asaasaa pupil demanded the right of the oromoo people      >>
Tammanaa Garbaa M 30   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Waaqee Tasfaa M 20   Maarrachee(W.W) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Mahaammad Naasir M 14 Pupil Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Bantii Waakkenee M 14 Pupil Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Daraaraa Taammanaa M 14 Pupil Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Gannat Biraasaa F 15 Pupil Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Taamiraati Huumaa M 14 Pupil Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Xilaahun Gammadaa M     Kokosaa(Baalee) Oromiyaa Kokasaa Oromo federalist severely tortured in prison      >>
Abbiyyoo Seeyfuu M     Kokosaa(Baalee) Oromiyaa Kokasaa Trader severely tortured in prison      >>
Muhaammad Arsee M   Pupil Kokosaa(Baalee) Oromiyaa Kokasaa   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Burqaa Isheetuu M   Pupil Kokosaa(Baalee) Oromiyaa Kokasaa   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Isaa Juullaa M     Shaashm(Arsii) Oromiyaa Shaash. youth demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Fiqaaduu Barisoo M     Shaashm(Arsii) Oromiyaa Shaash. youth demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Muusaa Husseen M     Shaashm(Arsii) Oromiyaa Shaash. youth demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Muusaa M     Shaashm(Arsii) Oromiyaa Shaash. Husseen's fath. beeing tortured to bring his son      >>
Hayidaar Mahaammad M   Pupil Qarsaa(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Hassan A\Bulguu M   Pupil Qarsaa(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Abdallaa A\Garoo M   Pupil Qarsaa(Jimmaa) Oromiyaa Qarsaa   demanded the right of the oromoo people & beeing tortured      >>
Asfawuu Taayee M     Kuyyuu(N.Shaw. Oromiyaa Kuyyuu   Where about unknown      >>
Geetaachoo Gonfaa M     Kuyyuu(N.Shaw. Oromiyaa Kuyyuu   Where about unknown      >>
Aadde Buzee F     Geedoo(W.Shaw) Oromiyaa   Comm.mem. Murdered with her child due to bomb explosion      >>
Obbo Jarman M     Geedoo(W.Shaw) Oromiyaa   Comm.mem. Murdered due to bomb explosion      >>
Tibilex Demisee F     Geedoo(W.Shaw) Oromiyaa   Comm.mem. Murdered due to bomb explosion      >>
Tamasgeen Amantee M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Galatii Amantee M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Bushaa Guddisaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Tamasgeen Qaabataa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Nagaroo Jogoraa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Malkee Warqee F     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Malkee Waaqgaarii F     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Adunyaa Immaanaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Waaqgaarii Galmeessa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Daggafaa Kitilaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Misgaanu Gammachuu M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Kifiluu Beenyaaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Geetaachoo Waaqgaarii M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siee Farmer demanded their right      >>
Borana Buushaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Nigaatuu Abbabaa M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Adam Qana'aa  M     Sibuusiree(E.W) Oromiyaa Siree Farmer demanded their right      >>
Keeriyaa Ibiraahim F 18   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii pupil & jailed demanded the right of the oromoo people      >>
Fooziyaa Daani'el F 18   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Margaa Taammanee M 15   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Caalaa Eebbaa M 14   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Awalii Mahaammad   16   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Israa'el Fufaa M 16   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Heenook Silaashi M 18   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Efireem Mokkonin M 18   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Adaanee Moosisaa M 16   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Shibiruu M 18   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Tasfaayee Fufaa M 17   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Yeetinaayet Tasfaayee F 17   Gimbii(W.Walle) Oromiyaa Gimbii   demanded the right of the oromoo people      >>
Addunyaa Gabruu M     Adaabbaa(Baale. Oromiyaa Adaabbaa Trader under detention for alleged agitation of oromoo      >>
H\Waayyuu Weebanoo M     Dodolaa(Baalee) Oromiyaa Dodolaa Comm.mem. under detention for alleged agitation of oromoo      >>
Tsaayinesh Alamuu F 16   Najjoo(W. Walle. Oromiyaa   pupil Tortured severely & became incapable of bearing child      >>
Galaanee Qixxeessaa F 16   Jaarsoo(W.Walle) Oromiyaa   pupil shot and right lower arm paralysed      >>
Roomaan Addaamuu F 14   Biqilaal(W.Walle) Oromiyaa   pupil Summarily executed in her home      >>
Daawwit Mokkonin M 18   Warrasayyoo(W.W) Oromiyaa   pupil seriousely tortured &expeelled from school      >>
Yohaannis Mokkonin M 16   Warrasayyoo(W.W) Oromiyaa   pupil delayed justice after a long period of justice      >>
Zelaalem Mulaatuu M 17   Warrasayyoo(W.W) Oromiyaa   pupil severely beaten &hidden now      >>
Gammachiis Yooseef M 14   Warrasayyoo(W.W) Oromiyaa   pupil detained for 2 months &is living hidden      >>
Olaanaa Kumalaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Geetuu Girmaa M     A.A(from G. Garra.) Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Tasfaayee Badhaanee M     A.A(from G. Garra.) Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Fayyee Badhaanee M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Birihaanuu Badhaanee M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Zemaach Waaqjiraa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Solomoon bezuu M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people      >>
Lammaa Gonfaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Meseret Badhaadhaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Mesfin Mul'ataa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Nagaasaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Kabbadaa Qoroo M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Yisaaq Ahimed M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Ismaa'el Kaliifaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Yuusuf Guddataa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Abiyooti Haayiluu M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Mulaatuu Maccaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Baqqalaa Aseffaa M     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Roobee(Sawwunet) F     A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Iminet Haayiluu       A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Simany F `   A.A Addis A Karchallee   demanded the right of the oromoo people & tortured      >>
Tsehhayee(Biiftuu) F     A.A Addis A Karchallee NGO employee an employ of NGO      >>
Girmaa M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by injurying his head & denying of medical treatment      >>
Alii Ibiraahim  M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 1995      >>
Guutuu Galatuu M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 1995      >>
Mohaammad Yuusuf M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 1998      >>
Siisaayi Dabalee M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2001      >>
Mekkonin Zewudee M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2005      >>
Nigusuu Bojeraa M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2005      >>
Zelaalem Baay'isaa M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2005      >>
Umar Hajii M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2005      >>
Alemaayoo Ittafaa M     A.A Addis A Maa'ika.   Murdered by torturing in 2006      >>
Mohaammad Xeyib M     A.A Addis A Maa'ika.   Died in prison due to denying of proper treatment after illness      >>
Alamaayoo Garbaa M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison & died of the wound due to lack of treatment      >>
Morkataa Iddoosaa M     A.A Addis A Karchallee   Died in prison due to denying of proper treatment after illness      >>
Gaaddisaa Hirphaasaa M     A.A Addis A Karchallee   Murdered by torturing in 2006      >>
Ahimed Kaliil M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his leg in 2005      >>
Idiriis Awal M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his leg in 2005      >>
Lameessaa Taasisaa M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his upper arm in 2005      >>
Zakaariyaas Taarikuu M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his chest in 2005      >>
Ashenaafii Birruu M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his chest in 2005      >>
Ibiraahim Ajam M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his eye in 2005      >>
Moosisaa Daadhii M     A.A Addis A Karchallee   Shot in prison on his hip on the right side      >>
Toleeraa Taaddasee M     A.A Addis A Karchallee   Mental disorder due to torture      >>
Umar Sheek Kadiir M     A.A Addis A Karchallee   Mental disorder due to torture      >>
Temaam Muddee M     A.A Addis A Karchallee   Mental disorder due to torture      >>
Girmaa Ittafaa M     A.A Addis A Maa'ika. Police Physically crippled due to torture in Maa'ikalaawwii      >>
Jamaal Musxafaa M     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Bayyan Ahimed M     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Amiin Keliil M     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Fisehaa  Biraasaa M     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Derejjee Damee M     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Asilii Oromoo F     A.A Addis A Karchallee   Sentenced to death      >>
Taganuu G\Silaasee M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Zerihuun Haayiluu M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Jiddaa Siyyum  M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Nigusee Baatirii M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Mangashaa Nabii M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Hassan Janboo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Tsegaayee Qorichoo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Karjuul Wayyaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Nagawoo Birbirsoo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Shagganaa Malkaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Ashuu Waaqayyoo F     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Sajooraa Gammadaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Daaluu Xaqaaqaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Daanyee Balaachoo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Miidoo Malkaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Xaafaa Raggaasaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Girmaa Ayyaanaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Hassan Jiloo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Guddataa Kurfaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Lammaa Lubee M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Daffaaruu Shawwaareg M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Haashim Hamdaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Liittaa Anguree M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Mirboo Korojii M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Margaa Nagaash M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Leencoo Damee M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Diittoo Qabaneechaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Miidhaksaa Kormee M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Asaboot Niinnii M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Birihaanuu Bayyanaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Wacharee Aabboo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Aabboo Warajaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Geetuu Taaddasaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Birruu Maammoo M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Damsuu Dhaabaa M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Tulluu Birruu M     A.A Addis A Karchallee denied bail abducted from Adaamaa & surroundings,no trial for 8 yrs.      >>
Alemaayoo Ababaa