Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Maqaan namoota Qalaman Aannaa Manasibuu Dhamsa Dabalata Updated

Maqa namoota wareegamani fi manni isaan gubate hunda Kun wara Beekaman Qoofa kan Bakka Buteen isaa dhabamee fi bisha seenan bayiin isaan hin baramnee.

1.       Tamasgeen bula abba ijoolle 6.aanaa jaarso irra

2.      Waanna tariku

3.       Yohaanis fiqadu

4.       Faqqade tarfa

5.      Haayilu gammachu

6.      Yosef soboqa

7.      Diriba barkessa. dhalootan Qararo guta yammu ta'an naannoo warqee laga abeetuu iddoo jedhamutti gomboo xayiba irra

8.      Gergis Galata aana najo irra jireenya barbachaf iddoo sana kan deeman

9.      Hayilu

10.  Faqada

11.  Yowaanis abdata cafcafii danboora irra

12.    Dabala indalu gaanbaa qannoo Haro gonbii irraa warra qalamaniidha.

13.  ABDISA OLANI KANI

14.  Ganaba Qannoo 

 Kan reebichafi waraansi irra ga'e

 1. Daraje fida qararo guta irra
 2. waqgaarii tarfa gunfii irraa

dubarti tokko kan ammaaf maqaa ishe hin arganne nama torba tahaan tara tara wal jijjiru gochaa sagaagalumma irratti geggessuun ajjeesan dubartii ulfaa tokko gara itti baatu dhabdee utuu mixattu shukkaan garaa tarsaasuun ajjesan maqaa isaani qoracha jirra hin gabaasna

Warra manni isaani gubateefi qabeenyi isaani saamame

 1. Qajela Yadasa
 2. Isira'el molatu
 3.  Dhufeera waaqgaarii
 4.  Malkamu mirate
 5. Fayyaasaa haayilee
 6.  Abbabe olana
 7. Beekama caalaa
 8. Abaate caalaa
 9.  Olaana gurmesaa
 10.  Abdisaa gurmessa.

gargaarsa tokkolle kan hin arganneedha naannoo dangii irraa immoo Asafa Biraasaa abba ganda sanaa kan tahe dangaa lafa keenya akkamiti sarartan jechuun Nama 41 tahanii mandii dhufanii gafatanii deebii dhabanii Ginbii demanii iyyatanii atattamaan akka sirreesan ajaja mandiitti baafnaan isintu nama nurratti kakase jechuun torban tokko hidhamee mirga wabiin ba'e.

Uuuuu imimmaan arcaasa haattikiyya dubata jirtii dacheeni Oromiyaa

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved