Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Wal takkalee Qabsoo Oromoo takkalee guufachisuu irraa gara wal Mari'achu, wal dhageefachu fi wal hubachuti deemun qabsoo achi butu qabna.


Siyasi Oromoo bakka haaloo walti qabatan wal midhan, bakka soban wal gargaran wal farasan fi ykn bakka soban maqa nama xuressan irraa gara wal gorsu wal siiresu fi wal amantan soochuti ce'uu qaba. 
Ethiopia Gaafan deeme kasse nama dhuga Oromoo barbaadu, nama Oromoof waa hojeechu danda'uu, nama harki isaa qulquluu fi dhuga saba isaaf dubachudanda'uu jeedhe yaade hunda nama dhunfa, wajjirale Oromiyaa fi federala hunda dubsu yaaleera. Namni an Ethiopia keessa harka 100 harki isaa samiicha fi ajeecha Oromoo irra qulqulluu jeedhe amanu obbo Etefa Tola, Maatii Obbo Alamayehu Atomasa, Obbo Lama Magarsa warran balinan dubse fi gara qulqulluun nama mariisisan dha. Namoota gaafa rakko Oromoof ni dhabbatu jeedhe yaade hunda dubsen jira maqa hunda caaqasu badhusi, Obbo Etefa Tola fi Maatii Obbo Alemayehu Atomsa bara dheera kanan isaan beeku bara Malese Zenawi na yakke Bara Junedin Sado waraanaa nati bobase ilee Obbo Etefa Tola, Alemayehu Atomsa, Lamma Magarsa fi Tafaa Tulluu warra Ijoolee koo, Maatii koo fi lubu koo balaa jala basan dha. Guyaan Maatii obbo Alamayehu Atomsa arge gadda gudda fi gumman nama kana hin ba'iin turu isaati gaden ture, garuu guyaa Murasa Booda tarkanfi yakkamtoota fi samtoota irratti fudhatame ergan arge booda inni kun ilee dhiyoti akka itti fufu abdin goodhe. 
Obbo Etefa Tola Nageenya Oromiyaa amma jeeqama jiru kana tasagabesuf Dhaabbiile hunda fi lammii Oromoo kam iyuu birati nama fudhatama qabu, yerooti kanatti Obbo Lammaa Magarsa irra fageefamun isaa Lammaa midhuf malee fayaduf miti. Warrii Etefa Tola jiban maliif akka jiban ana qoofa miti Barartoon University Oromiyaa keessa jiran ani dubse ilee siriti nati himan jiru, Obbo Etefa Tola Gaafa Poolisi Commitioner Oromiyaa Ture University Oromiyaa keessa jiran irratti Poolisi Federaala achi ari'e akka basee, Kontorbandistotta Mallaaqa, Sukara, Kassala Meesha Waraanaa kkf dadabarsan Oromiyaa keessatti dhabe ture, Etefa Tola Samtoota yakkamtoota Oromoo ajjeesa fi sama bate akka Quba Harka isatati isaan beeka Kanaaf Nageenya Oromiyaa irra akka ka'uu goodhame namni ykn Qamooleen Etefa Tola akka Achi ka'uu irratti hojeeta turan hundi ni beekamu warraa Ijoolle Oromoo ajjeesisa turan , warra Oromoon akka dararamu TPLF waliin woogota 28 hojeeta jiran fi amma ilee warra Obbo Lammaa Magarsa Takkalaa jiran, Ergamtoota TPLF ta'uu isaan isnifan mirkanesa. 
Obbo Lammaa dubu warrii jiran harki caalaan warra Jijjirma kana takkalaa jiranitu bayyata, warra Jijjirama furgasan caalaa, humni Waraanaa fi Tikka biyyatti amayuu warra TPLF qoofaf hojeeta jiran dha, waraani federaala Oromoo Wallagga fi Hararge kan fixa jiran isaan malee waraanaa Gumuzi ykn Somale miti, ummatni Wallagga Waraanaa Federaala nu irra kassa kan jeecha jiruf kanaaf, warraani kun hin jijjiramne, TPLF caasaan ishee bakka hunda jira,Oromoon ilee Garaf bitame Lammaa fi Abyin Ajeesu of gurgura jira, METC xixiinoon warra Alamayehu Atomsa Nyate Lamma Magarsa ilee galaafachu ni dandeesi. Namoon Amanamoon Amma iyuu Lammaa Waliin hojeechu qabu, Jijjiramni kun yoo guufate kan midhamu Lammaa fi Abiyi qoofa miti hunduma keenya, ODP warraa Zoni fi Aanaa irra jiru,Diplomasi fi federaala warra wajjira keese tesee ummata mufaachiftu ilaalu dhifne qabsoon ummata Oromoo wagaa 150 akka harka Tigire ykn Harka Amharatti hin kufnef tokkuman hojeechu qabna. 
Obbo Lammaa Magarsa akkuma anan garaa balinan, jalala fi amantan yeroo dheera na keene na dhageefate Obbo Dawud Ibsa waliin ilee guyaati yeroo tokko Bilbilan torbaniti yeroo tokko qaman arge akka dubsu addara jeedhen ture, Jaal Dawud Ibsa ilee nama siiritti nama dhageefatu nama Oromoo hundaf kabaja qabu Saboona Oromoo ta'uu isaa namni hundi ni beeka, Jaal Dawud Nama fayyida dhunfaaf adeemu miti nama ilaaf ilamen nama hubatu waan ta'eef marii namoota kana akkasumas dhaabbilee Oromoo hunda walti fidun, jalala fi wal amanta gudisun Oromoo balaa irra olchun dirqama, Wal facaafne wal takkalun bu'aan isaa diina Oromof malee Oromoof miti.
Obbo Birhanu Tsagaye Ministera Haqaaf Abban Alaga biyyaatti nama siiriti ejjeenoo isaa ibsatu fi ofti amanuma qabu namni jaban ODP qabdu keessa tokko, nama jeechi fi hojiin isaa wal fakkaatu. 
Ittianan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamayehu Asefa nama mulaata garii qabu dha, Kollage Oromiyaa Akkan diire qooranno Afaan, Addaa, fi Dinagdee Oromiyaa ta'uu fi Gutuuman gutuuti Afaan Oromoon akka inni hanga PhDti hojeetu feedhi qaba, Biiroon Barnoota Oromiyaa atataman Mana Maxansa Kitaabba Mataa isaa qabachuu akka qabu amana, Biiroon Barnoota Oromiyaa Baratoota Millilna 9, Mana barumsa 16, 000 Barsisoota 192,000 kan gargaru Mana Maxansa tokko dhabun isaa Oromoo Milliona 50f salphina, umurii kooti Junedin Sado kanin lolef Biiron Barnoota Oromiyaa Mana Maxansa qabachuu qaba, Mana Maxansa MEGA wagaa Milliona heddu guumachu hin qabu, of danda'uu qabna jeedhe gaafan wa'ee fooya'insa biiroo barnoota Oromiyyaa dubadhe ati fashisti Hitler nan jeedhe Gamoo Cafee Oromiyaa keessatti, Wa'een biiroo barnoota Oromiyaa Habashan takkalame jirachu isaa lammiin Oromoo hundatu beeka. Ogannoon fi hayyuleen biiroo barnoota Oromiyaa keessa ari'atamani dabbaloon fi ergamtoon TPLF achitti sasabamun isaan baayee nama gadiisisa. Sababa kanaaf biiroon barnoota Oromiyaa wagoota 15fi mana maxansaa kitabba dhabun isaa baruuf barsiisuu Oromiyaa irratti dhibba guddaa akka qabatu hundu beeku qaba. Qubee LGAMAn Oromoo irratti fe'ame Oromiyaa mallaaqa Milliona 93 kassare jira, Namoon suuran isaan na waliin jiran kun Dr. Firdissa Jabessa fi Qulqulu Ijoo warra qubee Lagama falmate jijjirsisedha. Haraa'a ilee isaa warrii Amahara Afaan Oromoo kutaa ja'ati (kutaa 6ti) deebisuuf Minstera Barnoota fi Daqun Daneil Kibiret ffaa dhaabbilee Habashoota walin ta'uun hojeeta jiran fashaleesuf falamii ani Ministera barnoota irratti gegesa jiru irratti warra na garggaran waan ta'anif galataa gudda qabu. Afaan Oromoo hanga PhD akka ittin baratamu feedhi ummata Oromooti Afaan Oromoo atataman Afaan hojii biyyoleesa ta'uun dirqama Ethiopiatti, Finfinnen Oromiyaa jalati akka bultu goochun dirqama kun ta'uu banan Oromiyaan Keeyata 39 hojii irra olchati. Itti fufa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved