Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

           Dhaamssa GPO/GDHWBO dargaggoota Oromoo hundaaf !!! 

Dargaggoon Oromoo Qabsoo uumataa Oromoo harka Jaladeemtoota Habasha, Leeftoota amanta fi Gandan qooduu jala basuun qabsoo waarraaqaa goochuu qabu.  

  1. Warii qabsoo bilisummaa Oromoo diiguu egaleen hidhamtoota seena ta’uu hin qabuu jeechuun lammi isaan Oromoo maaqaa xureesuun frooma Habasha filatan;
  2. Warii QBO diiguu egalan foxositootan angoo biyya Ethiopia akka hin qabneef Amantan wal ijaruu qabsoo lammuman gegefama jiruu fashalisuuf USA fi Kanadatii konference gegesuu karoora Melese Zenawii fi Ginbot7qabsoo Bilisummaa Qabsoo Amantati jijiruu jeedhuu hojiiti jijiran,
  3. Warii QBO diiguu egalan hawwassa Oromoo baroota darban hunda tokkumman qabsa’ee ati ilman Gexee ati ilaman Gabree jeechuun diaspora bakka bakkati qoodun lamafa akka tokko hin tanee goodha.
  4. Ergama TPLF fi USA warii fudhatee qabxii sadanti fayadamudha Tarsimoo Habasha Moofa sun deebsuuf akkasiti karooftan. Waan nama dhibuu Oromootuu Habasha akka kana gadiiti garsuun of baleesuu yaala.   

Therefore, the post Meles era should not be scary because:

  1. The immediate power vacuum will not be filled by a single group rather by a transitional government likely dominated by moderates, including those from the old guard.
  2. Constitutional writing will not be a unilateral work of a single party, but a product of an inclusive, long, and tiresome bargaining. My bet is that the current constitution will be adopted with slight amendments. Even in case of a gridlock, the issue will be settled through an electoral process
  3. Because the army and state institutions will remain intact, secessionists will not be able to break away any part of the country and have to wait for the due process.”

Human soochee waan dadayee Oromoo hojeechuu carqauu hunda maaqaa xureesuun jarmiya hunda diiguuun qabsoo Oromoo bakka wagga 45 haraa dabatee irra gara boodeeti deebiyee Oromoon qabsoo bilisummaa dhisee degertoota Habasha, Leelfttoa Amanta fi Gandan yaaduu gegefamee waraaqisuuma, saboonumaa fi Bilisummmaa akka hirnfatuu goodhamee jira. Kun amala fareen waaraaqisati fi amala waraa abdi kutatanti. Kessatu warii amnta leelftuu waraa yaaka dalaga turtee fi abdii kutatee qoofa, Oggannon Dargii nama ajeessa tura hundi gaafa Dargiin kufuu amanta fudhatan Church fi Mazgida hunda qabatan amanta farsuu egalan. Warii TPLF qabee of keessa darbee akka Tamirati Layine faa waqayoo hin jiru jeedhani waga 40 barsissaa turan gaffa angoo dhaban lalabdoota Amanta ta’aan. Dabbalee Oromoo of jeechaa batee hidhannoo siyyassa tokko malee kan dabbalee tatee dhaaba ishee kara walkati gatee bilisummaan kara amanta Musilimaa dhufa jeechuun Habasha dukka hiriruu egaltee. Dhaabilee Oromoo nama birra maaqaa xureesuu duraa madaa rakkoo isaan qoorachuu qabu.   Dargagoon Oromoo suummi kana fashalsuun lafa dhiyoo keessa humna wallabumaa Oromiyya dhaabuuu danda’uu fi Habasha hundeen Oromiyya keessa buqisuu danda’uu ijaruuf murteefachuu qaba. Kuna amoo ji’aan utuu hin tanee guyyan waan lakkawamuu keessati xumurachuu qabna, murteen keenya Bilisummaa Oromoo ykn du’aa jeedhe ilaalchaa isaa leelftootaa amanta, Habashumaa fi Gandumma of keessa dhiqee Oromummaa saboonumma fi bilisummmaa waaraquu qaba.

GPO/GDHWBO

15/06/2013

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved